OFERTA

Agencja Ochrony Mienia "SKANIA" s.c. oferuje usługi w zakresie:

 

 

monitoringu

Jest to najtańsza i jednocześnie najbardziej efektywna forma ochrony. Najlepsze wyniki osiąga się poprzez łączenie różnych form ochrony, np. monitoring  + ochrona fizyczna  + zabezpieczenia techniczne.Monitoring polega na całodobowym nadzorze nad obiektami, które są wyposażone w systemy alarmowe podłączone do analogowej sieci telefonicznej lub GSM i które tą drogą przekazują informacje do Centrum Monitorowania. Sygnał o naruszeniu strefy chronionej jest automatycznie rejestrowany na dysku komputera, a operator natychmiast przekazuje informację do patroli interwencyjnych, znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia.


Oprócz informacji o pracy systemu tj.

 

operator otrzymuje sygnał:

 

Członkami grup interwencyjnych są pracownicy posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Jednakowo umundurowani, wyposażeni i uzbrojeni są skuteczni i niezawodni. Do ich zadań należą również prewencyjne objazdy chronionych obiektów

 

 

konwojowania wartości pieniężnych,
również w formie inkasa,

Usługę konwojowania wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Pracownicy Sekcji Konwojów to osoby specjalistycznie przeszkolone, dobrane spośród najlepszych pracowników z odpowiednim stażem pracy. Załogi konwoju wyposażone są w broń palną krótką, kuloodporne kamizelki, hełmy i środki łączności.

Załoga konwojująca utrzymuje stałą łączność z Centrum Monitorowania i innymi załogami, gotowymi w każdej chwili udzielić wsparcia. Gotówka przenoszona jest w teczkach posiadających odpowiednie zabezpieczenia.

 

 

ochronę fizyczną obiektów

O rodzaju ochrony decyduje specyfika obiektu. Dla każdego ochranianego obiektu sporządzane są indywidualne instrukcje warunków i zakresu ochrony. Są one przygotowywane wspólnie z klientem, zgodnie z jego życzeniami i potrzebami, z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz stopnia zagrożenia – od fizycznej obecności pracowników ochrony na terenie obiektu, poprzez działanie  grup interwencyjnych aż do wielopoziomowego systemu kontroli dostępu do obiektu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i różnorodnych metod identyfikacji. Dla każdego obiektu prowadzona jest książka przebiegu służby i jej kontroli.

Ochrona fizyczna obiektów prowadzona jest zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia

z dnia 22 sierpnia 1997 r., jak również według uzgodnienia z zamawiającym usługę.

Wszyscy nasi pracownicy są sprawdzeni i profesjonalnie przeszkoleni.

 

W zależności od potrzeb są wyposażeni w:

 

 


ochrona imprez

 

 

 


ZASIĘG DZIAŁANIA


Posiadamy grupy interwencyjne stacjonujące w Pucku, Władysławowie oraz w Krokowej.
Zasięg działania - ochrona i monitoring - powiat pucki: Puck, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Dębki, Krokowa, Wierzchucino, Półwysep Helski: Chałupy, Kuźnica, Jastania, Jurata, Hel.

Wykonujemy również zlecenia poza powiatem puckim współpracując z innymi agencjami ochrony lub wysyłając naszych pracowników do wykonania określonego zadania

DANE KONTAKTOWE

Agencja Ochrony Mienia - "SKANIA"
ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck

tel. 58 673-11-00
fax. 58 673-46-40
email: biuro@skania.com.pl


formularz kontaktowy


Copyright: Skania Agencja Ochrony. Projekt i realizacja: PodisPromotion